Pomagajte razvoju spletnega mesta, delite članek s prijatelji!

Enocevni ogrevalni sistem je ena od rešitev za cevovode v stavbah s priključitvijo ogrevalnih naprav. Takšna shema se zdi najbolj preprosta in učinkovita. Izgradnja ogrevalne panoge v varianti »ena cev« ceneje lastnike stanovanj kot druge metode.

Da bi zagotovili učinkovitost sistema, je potrebno izvesti predhodni izračun enojnega ogrevalnega sistema - to bo pripomoglo k ohranjanju želene temperature v hiši in preprečevanju izgube tlaka v omrežju. Ta naloga je precej realistična, da se spopadeš zase. Dvomite v svoje sposobnosti?

Povedali vam bomo, kakšne so značilnosti enega cevnega sistema, navedite primere delovnih shem, pojasnite, katere izračune je treba izvesti v fazi načrtovanja ogrevalnega kroga.

Naprava enojne sheme ogrevanja

Hidravlična stabilnost sistema se tradicionalno zagotavlja z optimalno izbiro pogojnega prehoda cevovodov (D). Stabilna shema za izvedbo postopka izbire premerov, brez predhodne nastavitve ogrevalnih sistemov s termostati, je precej preprosta.

Za takšne ogrevalne sisteme ima sistem z eno cevjo z vertikalno / horizontalno vgradnjo radiatorjev in popolno odsotnostjo zapornih in krmilnih ventilov na dvižnih vodih (vejah do aparatov) neposreden odnos.

Ilustrativni primer vgradnje radiatorskega elementa v vezje, organizirano po načelu kroženja po eni cevi. V tem primeru se uporabljajo kovinsko-plastični cevovodi s kovinskimi priključki.

Z metodo spreminjanja premera cevi v enojni krožno ogrevalni shemi je mogoče precej natančno uravnotežiti izgubo tlaka. Kontrola pretoka hladilne tekočine znotraj vsake posamezne grelne naprave omogoča vgradnjo termostata.

Običajno so v okviru procesa projektiranja ogrevalnega sistema v prvi fazi zgrajene enovrstne hladilne plošče. Na drugi stopnji se izvede spajanje krožnih obročev.

Klasično načrtovanje vezij, kjer se ena cev uporablja za pretok hladilne tekočine in distribucijo vode skozi toplotne radiatorje. Ta shema se nanaša na najbolj preproste možnosti (+)

Oblikovanje cevne enote za eno napravo vključuje določanje izgube tlaka na lokaciji. Izračun se izvede ob upoštevanju enakomerne porazdelitve pretoka hladilne tekočine s termostatom glede na priključne točke v tem odseku tokokroga.

V okviru istega postopka se izvede izračun koeficienta uhajanja in določitev razpona parametrov porazdelitve pretoka v odseku zapiranja. Že zanašajoč se na izračunano območje vej, zgradite krožni obroč.

Vezanje krožečih obročev

Da bi kvalitativno izvedli vezavo obtočnih obročev enojne sheme, se vnaprej izračuna možne izgube tlaka ()Ro). Ne upošteva izgube tlaka na krmilnem ventilu (kRk).

Nadalje, vrednost pretoka hladilne tekočine v končnem delu krožnega obroča in vrednost ofRk (graf v tehnični dokumentaciji za napravo) določa količino nastavitve regulacijskega ventila.

Isti kazalnik lahko določimo s formulo:

Ap = 0, 316G / кРк,

kjer:

 • KV - nastavitve vrednosti;
 • G - pretok hladilne tekočine;
 • AtРк - izguba tlaka na krmilnem ventilu.

Podobni izračuni se izvajajo za vsak posamezni regulacijski ventil enojnega sistema.

Vendar se obseg izgube tlaka na vsakem PB izračuna po formuli:

Рко = оРо + ∆Рк - ∆Рn,

kjer:

 • --Ro - možna izguba tlaka;
 • OnРк - izguba tlaka na radioaktivnih snoveh ;
 • --Рn - izguba tlaka v območju n-krožnega obroča (razen izgub v radioaktivnih snoveh ).

Če na podlagi izračunov niso bile dosežene zahtevane vrednosti za enojni ogrevalni sistem kot celoto, je priporočljivo uporabiti enocevno različico sistema, ki vključuje avtomatske regulatorje pretoka.

Avtomatski regulator pretoka je nameščen na povratnem vodu hladilnega sredstva. Naprava uravnava celotno stopnjo pretoka za celotno enovodno shemo.

Naprave, kot so avtomatski regulatorji, so nameščene na končnih delih tokokroga (povezovalna vozlišča na dvižnih vodih, odcepne cevi) na priključnih točkah do povratnega voda.

Če je tehnično potrebno spremeniti konfiguracijo avtomatskega regulatorja (zamenjati izpustni ventil in zamašek), je možna tudi montaža instrumentov na dovodu hladilne tekočine.

S pomočjo samodejnih regulatorjev pretoka so krožni obroči povezani. V tem primeru je določen padec tlaka сРs na končnih odsekih (dvižnih vodih, vejah instrumentov).

Izguba preostalega tlaka na mejah krožnega obroča je porazdeljena med skupnimi deli cevovodov (мРмр) in splošnim regulatorjem pretoka (Рр).

Vrednost časovne nastavitve skupnega krmilnika se izbere v skladu s časovnimi razporedi, ki so predstavljeni v tehnični dokumentaciji, ob upoštevanju končnih odsekov Рмр.

Izračunajte izgubo tlaka na končnih odsekih s formulo:

=Pc = --Rpp - mPmr - pPp,

kjer:

 • ∆Рр - izračunana vrednost;
 • ∆Rpp - določen padec tlaka;
 • InРмр - izgube pasnic v odsekih cevovoda;
 • IsPp je izguba Rrab na celotnem PB.

Nastavitev samodejnega regulatorja glavnega obročnega obroča (pod pogojem, da razlika v tlaku ni bila prvotno nastavljena) se izvede ob upoštevanju nastavitve najnižje možne vrednosti iz nastavitvenega območja v tehnični dokumentaciji naprave.

Kakovost krmiljenja tokov s samodejnimi regulatorji splošnega regulatorja je odvisna od razlike v izgubi tlaka na vsakem posameznem regulatorju dvižnega voda ali instrumentne veje.

Uporaba in poslovni primer

Odsotnost zahtev za temperaturo ohlajenega hladilnega sredstva je izhodišče za načrtovanje enojnih sistemov ogrevanja na termostatih z vgradnjo TP na oskrbovalnih vodih radiatorjev. V tem primeru je potrebno ogrevalno enoto opremiti z avtomatskim nastavljanjem.

Termostat je nameščen na liniji, ki oskrbuje hladilno sredstvo z radiatorjem. Za montažo so bile uporabljene kovinske armature, ki so primerne za delo s polipropilenskimi cevmi.

V praksi se uporabljajo tudi rešitve, kjer ni termostatskih naprav na oskrbovalnih vodih radiatorjev. Vendar pa je uporaba takšnih shem posledica nekoliko drugačnih prednostnih nalog za zagotavljanje mikroklime.

Običajno se za enojne sisteme, kjer ni avtomatske regulacije, uporabljajo skupine prostorov, ki so zasnovani z upoštevanjem kompenzacije toplotnih izgub (50% ali več) zaradi dodatnih naprav: dovodnega prezračevanja, klimatizacije, električnega ogrevanja.

V projektih, kjer standardi omogočajo temperaturo hladilne tekočine, presega mejno vrednost delovnega območja termostata, najdemo tudi napravo za enojne sisteme.

Projekti stanovanjskih stavb, kjer je delovanje ogrevalnega sistema vezano na toploto, porabljeno s pomočjo merilnikov, so običajno zgrajene po obodnem enovodnem sistemu.

Enocevna shema je nekakšna »klasika žanra«, ki se pogosto uporablja v praksi komunalne in zasebne stanovanjske gradnje. Za različne pogoje (+) se šteje za preprosto in ekonomično

Ekonomska utemeljitev za izvedbo takšne sheme je lokacija glavnih dvižnih vodov na različnih točkah strukture.

Glavno merilo za izračun je strošek dveh glavnih materialov: ogrevalnih cevi in fitingov.

Glede na praktične primere izvajanja enojnega perimetrskega sistema, je dvakratno povečanje Du območja pretoka cevovodov skupaj s povečanjem stroškov nabave cevi 2-3 krat. Stroški opreme se povečajo na 10-kratno velikost, odvisno od materiala, iz katerega so izdelani.

Ocenjena osnova za namestitev

Namestitev sheme z eno cevjo, glede na lokacijo delovnih elementov, se praktično ne razlikuje od naprave istih dvocevnih sistemov. Prtljažniki, praviloma, se nahajajo izven stanovanjskih prostorov.

Priporočljivo je, da se po pravilih SNiP postavijo razpoke znotraj posebnih rudnikov ali žlebov. Stanovanjska podružnica je tradicionalno zgrajena po obodu.

Primer postavitve cevovodov ogrevalnega sistema v posebej izsekanih globah Ta možnost se pogosto uporablja v sodobni gradnji.

Cevovodi se položijo na višino 70-100 mm od zgornje meje talne obloge. Ali pa je namestitev izvedena pod okrasnim podnožjem višine 100 mm ali več, širine do 40 mm. Sodobna proizvodnja proizvaja takšne specializirane blazinice za montažo vodovodnih in električnih komunikacij.

Vezava radiatorjev poteka po shemi »od zgoraj navzdol« z dovodom cevi na eni strani ali na obeh straneh. Položaj termostatov »na določeni strani« ni kritičen, če pa se vgradnja grelne naprave izvaja v bližini balkonskih vrat, se montaža TRO vedno izvaja na strani, ki je daleč od vrat.

Polaganje cevi za podnožjem se zdi prednostno z dekorativnega vidika, vendar nas opominja, da se spomnimo pomanjkljivosti pri prehodu odsekov, kjer so notranja vrata.

Cevovodi položeni pod dekorativno podnožje. Rečemo lahko za klasično rešitev za enocevne sisteme, ki se izvajajo v novih stavbah različnih razredov.

Priključitev ogrevalnih naprav (radiatorjev) z enojnimi cevmi se izvaja po shemah, ki omogočajo rahlo linearno raztezanje cevi ali po shemah s kompenzacijo za raztezek cevi zaradi temperaturnih razlik.

Tretja varianta rešitev vezij, kjer naj bi uporabljala tristranski regulator, zaradi ekonomičnosti ni priporočljiva.

Če naprava sistema omogoča vgradnjo dvižnih vodov, ki so skriti v utorih sten, priporočamo uporabo kotnih termostatov, kot so RTD-G in zaporni ventili, podobni napravam iz serije RLV kot priključne armature.

Možnosti priključitve: 1.2 - za sisteme, ki omogočajo linearno raztezanje cevi; 3, 4 - za sisteme, zasnovane za uporabo dodatnih virov toplote; 5, 6 - raztopine na tripotnih ventilih se štejejo za nedonosne (+)

Premer cevi za ogrevalne naprave se izračuna po formuli:

D> = 0, 7√V,

kjer:

 • 0, 7 je koeficient;
 • V je notranja prostornina radiatorja.

Podružnica se izvaja z določenim nagibom (ne manj kot 5%) v smeri prostega izhoda hladilne tekočine.

Izbira glavnega obtočnega obroča

Če projektna rešitev vključuje oblikovanje ogrevalnega sistema, ki temelji na več obtočnih obročih, je treba izbrati glavni obtočni obroč. Teoretično (in praktično) je treba izbrati izbiro glede na največjo vrednost prenosa toplote najbolj oddaljenega radiatorja.

Ta parameter v določeni meri vpliva na oceno hidravlične obremenitve, ki sploh pade na krožni obroč.

Krožni obroč v podobi strukturne sheme. Za različne variante oblikovanja takih obročev lahko obstaja več. Vendar je glavni (+) samo en prstan.

Izračunajte prenos toplote oddaljene naprave po formuli:

Apt = Qv / Qop + ΣQop,

kjer:

 • ATP - izračunana oddaljena naprava za prenos toplote;
 • Qv - potreben prenos toplote oddaljene naprave;
 • Qop - prenos toplote iz radiatorjev v prostor;
 • ΣQop je vsota potrebnega prenosa toplote vseh instrumentov sistema.

Istočasno lahko parameter vsote potrebnega prenosa toplote obsega vsoto vrednosti instrumentov, ki so zasnovani tako, da služijo stavbi kot celoti ali samo del stavbe. Na primer, pri izračunu toplote ločeno za prostore, ki jih pokriva ločena dvižna vodila ali posamezna območja, ki jih servisira veja instrumenta.

Na splošno se izračunani prenos toplote katerega koli drugega radiatorja, ki je vgrajen v sistem, izračuna po nekoliko drugačni formuli:

ATP = Qop / Qpom,

kjer:

 • Qop - potreben prenos toplote za ločen radiator;
 • Qpom - povpraševanje po toploti za določeno sobo, kjer se uporablja shema z eno cevjo.

Najlažji način obravnavanja izračunov in uporabe pridobljenih vrednosti je lahko poseben primer.

Praktični primer izračuna

Za stanovanjsko hišo potrebujemo sistem z eno cevjo, ki ga krmili termostat.

Vrednost nazivne prostornine naprave pri maksimalni nastavitveni meji je 0, 6 m 3 / h / bar (k1). Največja možna zmogljivost za to nastavitveno vrednost je 0, 9 m 3 / h / bar (k2).

Največji možni diferenčni tlak TR (pri ravni hrupa 30 dB) je največ 27 kPa (ΔP1). Glava črpalke 25 kPa (ΔP2) Obratovalni tlak za ogrevalni sistem - 20 kPa (ΔP).

Potrebno je določiti razpon padca tlaka za TP (ΔP1).

Vrednost notranjega prenosa toplote se izračuna na naslednji način: Atr = 1 - k1 / k2 (1 - 06/09) = 0, 56. Od tu se izračuna zahtevani razpon izgub tlaka na TP: ΔR1 = ΔR * Atr (20 * 0, 56 … 1) = 11, 2 … 20 kPa.

Če neodvisni izračuni vodijo do nepričakovanih rezultatov, je bolje, da se obrnete na strokovnjake ali uporabite računalniški kalkulator, da preverite.

Zaključki in koristen videoposnetek o tej temi

Podrobna analiza izračunov z računalniškim programom z razlago namestitve in izboljšanjem funkcionalnosti sistema:

Opozoriti je treba, da popoln izračun celo najpreprostejših rešitev spremlja masa izračunanih parametrov. Seveda je pošteno izračunati vse brez izjeme, če je organizacija ogrevalne strukture blizu idealne strukture. Vendar v resnici ni nič popolnega.

Zato se pogosto zanašajo na izračune kot take, pa tudi na praktične primere in rezultate dela teh primerov. Ta pristop je zlasti priljubljen za zasebna stanovanja.

Ali obstaja kaj dodati ali imate kakšna vprašanja v zvezi z izračunom enojnega sistema ogrevanja? Komentarje lahko objavite, sodelujete v razpravah in delite svoje izkušnje pri urejanju ogrevalnega kroga. Obrazec za komunikacijo je v spodnjem bloku.

Pomagajte razvoju spletnega mesta, delite članek s prijatelji!

Kategorija: